proculin tears
  • proculin tears
  • proculin eye drops
  • proculin lens
  • proculin lens travel pack

Pika për sy Proculin

1. Sa kohë pas hapjes së shishes mund të përdoren pikat Proculin ?

Proculin-i nuk duhet të përdoret bashke me thjerrëzat e kontaktit. Në këtë rast rekomandohet një pauzë prej 15 minutash mes administrimit të pikave dhe vënies së sërishme të thjerrëzave.


2. A mund të përdorim Proculinin teksa i kemi të vëna thjerrëzat e kontaktit?

Proculin-i nuk duhet të përdoret bashke me thjerrëzat e kontaktit. Në këtë rast rekomandohet një pauzë prej 15 minutash mes administrimit të pikave dhe vënies së sërishme të thjerrëzave.


Proculin LENS

1. Sa është afati i përdorimit i tretësirës Proculin LENS?

Afati i përdorimit i tretësirës Proculin Lens është 3 vjet, ose 90 ditë pas hapjes.


2. Për cilat lloje thjerrëzash mund të përdoret Proculin LENS-i?

Kjo tretësirë mund të përdore për të gjitha llojet e thjerrëzave, përfshirë këtu edhe thjerrëzat e silikonit me hidrogjel.


3. Sa është afati i përdorimit i kutisë antibakterore për thjerrëza?

Afati është i pakufizuar, megjithatë parapëlqehet që të përdorni një kuti të re me çdo pako të re Proculin LENS, ngaqë ajo ju jepet dhuratë me çdo pako të re të blerë.


Proculin TEARS

1. Sa është afati i përdorimit i produktit Proculin TEARS?

Afati i përdorimi i lotëve artificialë Proculin TEARS është 2 vjet, ose 30 ditë pas hapjes.


2. A mund të përdorim Proculinin TEARS-in teksa i kemi të vëna thjerrëzat e kontaktit?

Proculin TEARS-i nuk duhet të përdoret bashkë me thjerrëzat e kontaktit. Thjerrëzat duhet të hiqen përpara se të përdoren lotët artificialë.